بسم الله الرحمن الرحیم 

اتش که نمیسوزاند ابراهیم را

و دریایی که غرق نمیکند موسی را

کودکی که مادرش او را به دست موجهای نیل میسپارد تا برسد به خانه ی تشنه به خونش

دیگری را برادرانش به چاه می اندازند سر از خانه ی عزیز مصر در می اورد

ایا هنوز نیاموخته ای که اگر همه ی عالم ثصد ضرر رساندن به تو ا داشته باشند و خدا نخواهد نمیتوانند

آمنه(س) مادر خورشيد


ادامه نوشته

دعوای جنگی ( لبخند های پشت خاکریز )


ادامه نوشته

از فرمان پاپ تا یازده سپتامبر


ادامه نوشته

تفرقه جهان اسلام و جنگ های صلیبی


ادامه نوشته

چگونه صبرمان را افزایش دهیم؟


ادامه نوشته

در کجای قرآن درباره راه نجات گفته شده؟


ادامه نوشته

بزرگترین مسئولیت ما در زندگی !!‌


ادامه نوشته

پیامبر حدیث نفس را بخشوده و خداوند خیر؟!


ادامه نوشته

ملاک ارزش چیست؟


ادامه نوشته

شبهه: خودمان باید هدایت شویم یا خدا هدایتمان کند؟!


ادامه نوشته

ثواب خواندن سوره یس


ادامه نوشته

محور اساسی آموزه‌های قرآن


ادامه نوشته

آیه مودّت به روایت اهل سنت


ادامه نوشته

اگر می‌خواهید قرآن را حفظ کنید با ما همراه شوید!


ادامه نوشته

درس هایی از قران


ادامه نوشته

لیلة المبیت، پاسخ تمام شبهه ها


ادامه نوشته

11 چیزی که مردان از آن محرومند!


ادامه نوشته

همه‌ی آدمهای خوب به بهشت نمی‌روند!


ادامه نوشته

آیا افرادی امثال ادیسون به بهشت می‌روند؟


ادامه نوشته

سحرخیزی در قرآن كریم


ادامه نوشته

توری برای صید مفاهیم قرآن


ادامه نوشته

13نکته برای تدبّر در قرآن‏


ادامه نوشته

شرایط تدبر در قرآن


ادامه نوشته

جایگاه تاریخ و فرهنگ در ترجمه قرآن


ادامه نوشته

سه نکته مهم درباره روش تفسیر


ادامه نوشته

جن چیست!!!؟


ادامه نوشته

آیا مؤمن بدون درد می‌میرد؟


ادامه نوشته

وقتی که مرگ برایت عروسی می‌شود!!


ادامه نوشته